Học tập

Tool không phải thứ quá quan trọng để áp dụng OKK, nhưng dù sao cũng phải quyết định dùng cái gì chứ?: 1 tool chuyên dụng như BetterWorks, Wrike, UpRaise, Lattice, Perdoo, Ally,..hoặc dùng 1 document template cho Google Docs/ Confluence /