Đời sống

Theo wikipedia, Hackathon (hay còn gọi là hack day, hackfest hay codefest) là một sự kiện mà các lập trình viên máy tính và những người tham gia phát triển phần mềm, bao gồm nhà thiết kế đồ họa, nhà