Author: admin

Nói ngắn gọn User story là một bản tóm tắt nhu cầu người dùng. Thông thường, US do khách hàng, hoặc đại diện của khách hàng, người thực sự hiểu nghiệp vụ và nắm bắt được chính xác yêu cầu của

Tool không phải thứ quá quan trọng để áp dụng OKK, nhưng dù sao cũng phải quyết định dùng cái gì chứ?: 1 tool chuyên dụng như BetterWorks, Wrike, UpRaise, Lattice, Perdoo, Ally,..hoặc dùng 1 document template cho Google Docs/ Confluence /